Wat te doen indien U nog een off-shore heeft in Portugal

Kopen, Verkopen en Wonen in Portugal

Wat te doen indien U nog een off-shore heeft in Portugal

052-D Wat te doen indien U nog een offshore heeft in een zwarte lijst jurisdictie

 

Er zullen ongetwijfeld nog een aantal mensen zijn die eigenaar zijn van een off-shore firma, eigenaar van een huis in Portugal, welke nog geregistreerd is in één van de 83 jurisdicties welke op de zgn. zwarte lijst staan.

Eind 2003 toen bekend werd wat de Portugese fiscus van plan was hebben de eigenaren een aantal mogelijkheden gehad, indien ze daar tenminste van op de hoogte waren:

  1. Op eigen naam zetten van de toenmalige aandeelhouders (verkopen aan je zelf of iemand anders)
  2. De firma te verhuizen naar een niet gebrandmerkte jurisdictie
  3. De firma verhuizen naar Portugese firma.
  4. Niets doen

 

Ad. 1 Tot eind December 2003 had men nog de mogelijkheid om aan U zelf te verkopen zonder dat dit tot een nieuwe hoge taxatie van het huis zou leiden. Velen hebben toen bewust gekozen om voor een relatief laag bedrag aan zich zelf te verkopen, daarmee wetende dat bij een eventuele verkoop in de toekomst uit de off-shore er mogelijk een hoge vermogenswinstbelasting betaald moet worden. Het hing van de toekomstplannen van de eigenaren af of dit een goede optie was. Nadeel hiervan is het feit dat in geval van versterf we toch weer door het Portugese en mogelijke Nederlandse erfrecht moeten.


De artikelen zijn geschrijven door Robert M.L. Snapper een zelfstandig makelaar met als doelstelling de bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken. 30 jaar ervaring in Portugal.


Login


Keyword Search

Copyright © 2017 Algarve Real Estate. All Rights Reserved.