Veranderingen in offshore per 1/1/02 in Portugal

Kopen, Verkopen en Wonen in Portugal

Veranderingen in offshore per 1/1/02 in Portugal

Eerder dit jaar liet ik de meesten van u al weten dat er in de Portugese begroting voor 2002 wijzigingen betreffende de fiscale behandeling van offshore maatschappijen waren opgenomen.

Ondertussen is de begroting goedgekeurd en wet van gewijsde geworden en is op 1 Januari 2002 in werking getreden. De wet staat bekend als DL nº 109-B/2001 van 27 December 2001.

De voordelen van het hebben van een huis waarbij de aandelen meestal worden gehouden door nominee share holders voor de begunstigde (u) zijn u allen bekend, maar voor de goede orde nog even een kort résumé:

Er waren/zijn natuurlijk ook al nadelen aan verbonden:


Het is duidelijk dat zeker nu steeds meer mensen gebruik maken van deze constructie de Portugese regering in navolging van Frankrijk en Spanje daar wat aan heeft willen doen. De voorstellen van de Portugese minister van Financiën zijn dus nu aangenomen en werden gepubliceerd op 27 December 2001 en zijn van kracht voor firmas die gevestigd zijn in één van de 83 landen of gebieden die voorkomen op een (zwarte) lijst die gepubliceerd is door het Min. van Financiën.  Het houdt het volgende in:

  1. In plaats van de gangbare ongeveer 1% (de gemeentes hebben de mogelijkheid om een heffing te doen tussen de 0,7 en 1,3%) die men tot op heden betaalde voor Contribuição Autarquica (onroerende zaak belasting) betalen off-shore companies met ingang van 2002 voortaan 2%. Deze heffing wordt geheven over de Valor Tributável (V.T.) met ingang van dit jaar, welke belasting opeisbaar wordt in 2003.
    Opm. De V.T. is de waarde die de belastingdienst toekent aan het betreffende onroerend goed en is een de meeste gevallen veel lager dan de marktwaarde. Iedere eigenaar kan in principe in zijn eigendomspapieren zien welke waarde zijn huis heeft. In geval van twijfel kan men contact met mij opnemen.
  2. De Portugese belasting gaat er daarnaast van uit dat een offshore (wel of niet actief) een zeker rendiment behaald. Dit rendiment is bepaald op 1/15 van de V.T. Dit rendiment wordt belast tegen<

    De artikelen zijn geschrijven door Robert M.L. Snapper een zelfstandig makelaar met als doelstelling de bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken. 30 jaar ervaring in Portugal.


Login


Keyword Search

Copyright © 2017 Algarve Real Estate. All Rights Reserved.