Sociale lasten onafhankelijke werkers in Portugal

Kopen, Verkopen en Wonen in Portugal

Sociale lasten onafhankelijke werkers in Portugal

041-D  Sociale Verzekering voor onafhankelijke werkers

 

 

Portugal kent een afwijkend systeem voor het heffen van social lasten van onafhankelijke werkers i.v.m. Nederland.

Is het in Nederland inkomensafhankelijk in Portugal heeft men heel lang het minimum loon als heffingsbasis gebruikt. Dat is zoals we weten redelijk laag en bedraagt voor 2005 een bedrag van € 374, 40.

 

Men kan kiezen uit 2 schemas:

*       Het verplichte waarbij men 25,4% van dit minimum afdraagt

*       Het uitgebreide waarbij men 32, 0 % .

 

Het verschil zit in de dekking. Bij het uitgebreidere systeem heeft U o.a. ook recht op een uitkering in geval van ziekte. In beide percentages zit ook de oudedagsvoorziening ingebouwd (Pensão = AOA).


De artikelen zijn geschrijven door Robert M.L. Snapper een zelfstandig makelaar met als doelstelling de bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken. 30 jaar ervaring in Portugal.


Login


Keyword Search

Copyright © 2017 Algarve Real Estate. All Rights Reserved.