Nieuwe makelaardij wetgeving in Portugal

Kopen, Verkopen en Wonen in Portugal

Nieuwe makelaardij wetgeving in Portugal

031D Nieuwe makelaarswetgeving

 

Op 20 Augustus van dit jaar is gepubliceerd wetgeving (D.L.) n 211/2004, welke in werking treedt op 20 September 2004. Deze wet regelt opnieuw de activiteiten van de makelaars als professionele beschermde beroepsgroep. Deze wet vervangt de bestaande wet D.L. 77/99 van 16-03-1999.

 

Gezien de snel wijzigende omstandigheden in de onroerend goed markt in Portugal en Europa vond de regering het nodig om de activiteiten van makelaars opnieuw te herzien en te regelen.

 

In deze wet wordt aangegeven wie zich makelaar mogen noemen, aan welke kennis- en vestigings vereisten men moet voldoen om voor een vergunning als makelaar in aanmerking te komen en wat makelaars wel en niet mogen doen.

 

Nieuw in de wetgeving is o.a. dat makelaars naast de makelaardij nu ook een nevenactiviteit mogen hebben, welke in Nederland al lang aan makelaars is toegekend, nml. de administratie en het beheer van onroerende zaken<


De artikelen zijn geschrijven door Robert M.L. Snapper een zelfstandig makelaar met als doelstelling de bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken. 30 jaar ervaring in Portugal.


Login


Keyword Search

Copyright © 2017 Algarve Real Estate. All Rights Reserved.