Maken van testament en echtscheiding. in Portugal

Kopen, Verkopen en Wonen in Portugal

Maken van testament en echtscheiding. in Portugal

053-D TESTAMENT, VERKLARING VAN ERFRECHT EN ECHTSCHEIDING

 

Het kopen van een huis in Portugal is natuurlijk een heugelijk feit en hopelijk heeft U daar veel plezier van. Echter aan alle goede zaken in het leven komt een einde en helaas zijn wij niet onsterfelijk. Het is natuurlijk niet de allereerste gedachte om daar al aan te denken als je net hebt gekocht.

 

Toch is het zaak om hier wel over na te denken. Mogelijk heeft U al een testament in Nederland gemaakt maar wilt U het bezit in Portugal een andere bestemming geven of misschien heeft het Nederlandse testament de juiste bewoording.

Indien U ook nog andere bezittingen buiten Portugal heeft (b.v. Nederland) dan is het misschien het overwegen waard om hier een specifiek testament te maken betreffende de bezittingen in Portugal. In de meeste gevallen gaat het dan om de volgende zaken:

 

Er zijn in Portugal 2 manieren om een testament te maken:

 

Het is natuurlijk verstandig om in Uw testament een executeur-testamentair aan te stellen. Dat moet natuurlijk bij voorkeur iemand zijn die in Portugal woont, de taal spreekt en kennis van zaken heeft. In geval U als Nederlander een testament maakt is het zaak te vermelden dat het Nederlandse erfrecht van toepassing is.

 

In een ander artikel 35-D Erfrechtprocedure heb ik al beschreven hoe de zaak verder in Portugal afgehandeld dient te worden.

In de 1e plaats dient de lokale Finanças op de hoogte gebracht te worden van het overlijden van een persoon.

Bent U hier woonachtig dan dient dat te gebeuren binnen 30 dagen.

Binnen 60 dagen indien U niet in hetzelfde district in Portugal woont waar de bezittingen zijn gelegen

Binnen 180 dagen indien U in het buitenland woont.

 

Een andere zaak die ook aandacht verdient is die welke ontstaat door huwelijk of echtscheiding.

Het komt vaak voor dat de Huwelijkse status is veranderd, hetzij door b.v. een 2e huwelijk of b.v. door echtscheiding. Indien partijen al onroerend goed hier in Portugal hebben dan dient de Registratie bij de Conservatório de Registo Predial veranderd te worden. Daar staat immers dat U b.v. vrijgezel (solteiro) was, terwijl U nu getrouwd bent.

Let er ook goed op dat het juiste huwelijksregime vermeld staat.

Een foute inschrijving getrouwd in gemeenschap van goederen i.p.v. op huwelijkse voorwaarden, of andersom, kan grote gevolgen hebben in geval van overlijden en de erfrechtprocedure bemoelijken en vertragen.

 

Gaat U scheiden en stonden de onroerende zaken b.v. op beider naam dan moet ook dat allemaal gewijzigd worden aan de hand van officiële en in het Portugees vertaalde documenten en afhankelijk van het echtscheidingsconvenant kan het zijn dat de verkrijgende partij I.M.T. (Overdrachtsbelasting) moet betalen over het deel dat hij/zij verwerft.

 


De artikelen zijn geschrijven door Robert M.L. Snapper een zelfstandig makelaar met als doelstelling de bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken. 30 jaar ervaring in Portugal.


Login


Keyword Search

Copyright © 2017 Algarve Real Estate. All Rights Reserved.