Is een off-shore nog de moeite waard? in Portugal

Kopen, Verkopen en Wonen in Portugal

Is een off-shore nog de moeite waard? in Portugal

051-D  is een offshore nog de moeite waard?

 

Gedurende de laatste decennia van de vorige eeuw was het gebruik van een off-shore als eigenaar van een onroerend goed in Portugal heel gewoon en werd het door veel mensen gebruikt omdat het belangrijke belastingvoordelen had.

Ik kom toch nog behoorlijk veel gevallen tegen waar Nederlanders eigenaar zijn van een off-shore maar toch niet helemaal op de hoogte zijn van alle implicaties en hoe het werkt.

Laten we allereerst voorop stellen dat er niets illegaals is aan het hebben van een off-shore mits men aan alle voorwaarden voldoet.

Verkoop gebeurt door het overdragen van de aandelen van deze offshore zonder dat de eigendomstitel wijzigt.

Echter de off-shore als instrument om aanzienlijke belastingvoordelen te behalen is behoorlijk uitgehold en wel door verschillende factoren.

Ik zal hieronder aangeven wat de voordelen waren en welke veranderingen er hebben plaatsgevonden.

 

1.     Voorheen voorkoming van Portugese successierechten. De tarieven die van kracht waren varieŽrden voorheen tussen de 0% en 50% afhankelijk van de hoogte van de gift en de familierechtelijke relatie tussen de<


De artikelen zijn geschrijven door Robert M.L. Snapper een zelfstandig makelaar met als doelstelling de bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken. 30 jaar ervaring in Portugal.


Login


Keyword Search

Copyright © 2017 Algarve Real Estate. All Rights Reserved.