Ficha Tecnica de Habitação in Portugal

Kopen, Verkopen en Wonen in Portugal

Ficha Tecnica de Habitação in Portugal

032D – (F.T.H)  Ficha Téchinca de Habitação

 

Op 25 Maart van dit jaar is gepubliceerd wetgeving (D.L.) nº 68/2004, welke gevolg werd door Portaria nº 817/2004 (uitwerkingswet). De wet is in werking getreden op 16 Augustus 2004. Deze wet regelt de bescherming van kopers (consument) van nieuwe huizen en beoogt doorzichtigheid te bevorderen van wat er met Uw huis is gebeurd tijdens de bouw..

 

Het is de meeste mensen wel bekend dat om een Notariële overdracht te doen er een aantal documenten (eigendomspapieren) nodig zijn:

 

Vanaf 16 Augustus 2004 mogen Notarissen dus geen overdrachten meer doen als er niet nog een document bij zit, nml. de “Ficha Téchinca de Habitação”. Dit is een uitgebreid document, ook wel B.I. (identiteisbewijs) van het huis genoemd en is in feite het het logboek van het huis.

Dit document zult U voortaan nodig hebben voor alle objecten die na 25 Maart van dit jaar een licença de habitação hebben verkregen.

 

Het document moet verstrekt worden door de bouwer of projectontwikkelaar of ieder die een huis in eigen beheer bouwt en verkoopt en bestaat uit een boekwerk/vragenlijst waar op ongeveer 750 vragen betrekking hebbende op het gebouwde object een antwoord gegeven moet worden.

U kunt hierin vinden wie de bouwer was, de archtitect, de ingenieur verantwoordelijk voor de bouw en ijzerconstructies, de electricien, de loodgieter, welke materialen er gebruikt zijn en in feite alles wat betrekking heeft op Uw nieuwe huis.

Voorts zult U er plannen van het huis en urbanisatie vinden zoals dat goedgekeurd is ten tijde van de inspectie door de gemeente toen de woonvergunning werd verstrekt.

 

De bouwer of projectontwikkelaar dient alle gegevens in  archief te houden voor een periode van 10 jaar.

Een kopie van document dient bij de gemeente ingedient te worden dor de bouwer en wordt daar gearchiveerd, zodat het altijd mogelijk is om daareen kopie aan te vragen.

 

 

 

Lagos, 20-09-2004

 

Robert M.L. Snapper

 


De artikelen zijn geschrijven door Robert M.L. Snapper een zelfstandig makelaar met als doelstelling de bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken. 30 jaar ervaring in Portugal.


Login


Keyword Search

Copyright © 2017 Algarve Real Estate. All Rights Reserved.