Erfrecht procedure in Portugal

Kopen, Verkopen en Wonen in Portugal

Erfrecht procedure in Portugal

035 ERFRECHT PROCEDURE

 

Zonder hierbij in te gaan op welk erfrecht van toepassing is en wie de wettige erfgenamen zijn wanneer iemand overlijdt en bezittingen in Portugal achterlaat zal ik hier in het kort beschrijven welke papieren nodig om de erfrechtprocedure aan te vangen en welke stappen er allemaal nodig zijn voordat de zaak hier in Portugal is afgerond en b.v. een huis op naam komt te staan van een erfgenaam.

 

In principe zal de procedure in Portugal uitgevoerd moeten worden door iemand die daar verstand van heeft, de wetten kent en de taal spreekt, b.v. een advocaat.

De volgende documenten zijn in eerste instantie nodig:

 

ō      De officiŽle overlijdensakte (certid„o de obito). Bij voorkeur een internationale overlijdensakte indien in Nederland overlijdt anders dient de akte officieel vertaald te worden in het Portugees.

ō      Testament in het Portugees of een Nederlands testament vertaald in het Portugees. Indien deze vertaling n


De artikelen zijn geschrijven door Robert M.L. Snapper een zelfstandig makelaar met als doelstelling de bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken. 30 jaar ervaring in Portugal.


Login


Keyword Search

Copyright © 2017 Algarve Real Estate. All Rights Reserved.