Een eigen bedrijf in Portugal

Kopen, Verkopen en Wonen in Portugal

Een eigen bedrijf in Portugal

043-D  Een eigen bedrijf in Portugal

 

 

Steeds vaker komen er jongere mensen naar Portugal die dan ook hier iets willen ondernemen. Het feit dat men al naar Portugal komt om een nieuw leven te beginnen getuigt al van ondernemerszin. Dus de stap naar het opzetten van een eigen bedrijf is dan mogelijk de volgende stap.

Onlangs las ik echter dat 80% van alle bedrijven die in Nederland worden opgezet na 5 jaar niet meer bestaan. Dat is even schrikken en dus is een goede keuze in een voor U vreemd land een belangrijke stap.

Afhankelijk van de activiteit en de risicos daaraan verbonden kan men kiezen uit een aantal vormen. Daarvan is “Empresário em nome individual” – Ondernemer op eigen naam, mogelijk voor velen de meest geijkte.

Een volgende meer officiële vorm is de Portugese Ldª (BV). 

Hele grote bedrijven zullen mogelijk kiezen voor de SA (Sociedade Anónima) kiezen.

 

In dit artikel beperk ik mij tot de eerste vorm:

*       Men kan van dit systeem gebruik maken indien de omzet niet groter is dan € 149.639, 37 of indien U diensten verleent deze niet uitkomen boven de € 99.759, 58

*       Als belastbaar inkomen moet men opgeven in het eerste geval 20% van de omzet en in het 2e geval 65% van de omzet.

*       Let wel, de Portugese fiscus accepteert niet dat U geen winst maakt en zal U ook bij een negatief of laag inkomen minimaal aanslaan over een bedrag van € 3.125, 00 [1]

*       Aangifte moet gedaan worden tussen 16 Maart en 30 April indien dit de enige vorm van inkomsten is.

*       In dit geval maakt U gebruik van zogenaamde Recibo Verdes.

*       De belastingtarieven varieëren in 2006 tussen de 12 en 42%.

*       Bovengenoemd systeem is alleen beschikbaar voor hen die Resident zijn in Portugal.

 

Goede zaken![1] De wetgever heeft deze regel ingevoerd in een periode dat veel bedrijven jaar in, jaar oud verlies maakten.

[2] Zie mijn andere artikelen over dit onderwerp.


De artikelen zijn geschrijven door Robert M.L. Snapper een zelfstandig makelaar met als doelstelling de bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken. 30 jaar ervaring in Portugal.


Login


Keyword Search

Copyright © 2017 Algarve Real Estate. All Rights Reserved.