Aftrekbare medische kosten voor IRS in Portugal

Kopen, Verkopen en Wonen in Portugal

Aftrekbare medische kosten voor IRS in Portugal

054-D AFTREKBARE MEDISCHE KOSTEN VOOR I.R.S. 2011

 

In eerdere artikelen heb ik al geschreven over wie er in Portugal belastingplichtig zijn en welke inkomsten bestanddelen er hier aangegeven moeten worden.

 

We zullen het nu hebben over de aftrekposten welke de Belastingaanslag kunnen verminderen.

Voor de meesten en zeker de wat ouderen zijn ziektekosten mogelijk de grootste aftrekpost. In Portugal kennen we het systeem van belasting kredieten voor verschillende kosten. Dat wil zeggen dat Uw Belastingaanslag wordt verminderd met in dit geval het krediet voor medische kosten. Over 2011 wordt U nog een ongelimiteerd krediet gegeven van 30% maar dat veranderd dit jaar 2012 aangezien dit veranderd naar slechts 10% met een maximum van € 838, 44. Er is in 2011 dus nog maximum plafond aan de kosten.

De volgende niet reeds vergoede kosten kunnen gebruikt worden:

*       Rekeningen van medische specialisten zoals doktoren, tandartsen en fysiotherapeuten.

*       Kosten van labaratoriumonderzoeken,

*       Operatiekosten en kosten van ziekenhuisopnames

*       Gebits- en andere protheses.

*       Brillen, contactlenzen en gehoorapparaten mits op voorschrift van een arts.

*       Voorgeschreven medische behandelingen

*       Ziekenverpleging.

*       Voorgeschreven en andere medicatie welke vallen onder het 6% tarief

*       Voor medicijnen of recepten welke onder het 23% BTW tarief vallen is er een maximale limiet.

*       Ambulances e andere speciale transporten.

*       Noodzakelijke reiskosten buiten Portugal indien aangetoond kan worden dat de behandeling aantoonbaar niet in Portugal kan plaatsvinden.

*       Rente voor leningen afgesloten om medische behandelingen te bekostigen.

 

Er zullen mensen zijn die een verzekering hebben die mogelijk een deel van de kosten van medische behandeling en medicijnen vergoed. Deze kunnen natuurlijk niet nogmaals gedeclareerd worden. Echter de verzekeringsmaatschappijen zullen U aan het begin van het jaar een overzicht sturen van de kosten die niet door hen zijn vergoed. Deze restkosten zijn wel weer aftrekbaar.

 

Zorg ervoor dat U voor alle gemaakte kosten een Recibo krijgt met Uw naam en belastingnummer. Meestal één keer ingevoerd in de computer van Uw apotheek is dit na de eerste keer makkelijk te verkrijgen.

U weet dat als in hier in Portugal staat ingeschreven U een Cartão de Utente kunt krijgen. Als de dokter Uw nummer heeft kunt U korting krijgen op medicijnen bij de Apotheek. Deze korting varieert per medicijn en is o.a. afhankelijk van oorsprong van het medicijn. De kortingen bedragen tussen de 40% en 70% of anders gezegd de eigen bijdrage bedraagt afhankelijk van het medicijn tussen de 30 en 60%.

Natuurgeneesmiddelen en alternatieve geneesmiddelen worden niet vergoed.

 

In het geval U behandelingen ondergaat buiten Portugal zal de belasting vertalingen en originele of gewaarmerkte documenten willen zien.

 

Naast bovengenoemde medische kosten zijn ook alle andere kosten zoals ziektekostenverzekeringen onbeperkt aftrekbaar

 

Alle rekeningen dienen 5 jaar bewaard te worden

 


De artikelen zijn geschrijven door Robert M.L. Snapper een zelfstandig makelaar met als doelstelling de bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken. 30 jaar ervaring in Portugal.


Login


Keyword Search

Copyright © 2017 Algarve Real Estate. All Rights Reserved.