Aangifte inkomsten uit werkbetrekking in Portugal

Kopen, Verkopen en Wonen in Portugal

Aangifte inkomsten uit werkbetrekking in Portugal

045-D Aangifte inkomsten uit werkbetrekking.

 

Mensen die alleen inkomsten hebben uit werkbetrekking dienen aangifte te doen voor tot 15 Maart van het jaar volgend op de jaar waarin gewerkt is.

Indien men als werknemer in dienst is dan dient de werkgever U voor het eind van de maand Januari een overzicht te doen toekomen van het bruto inkomen dat U genoten heeft en de voorheffingen aan belasting en afdrachten die gedaan zijn betreffende sociale verzekeringen.

Onder inkomen uit dienstbetrekking kan meer vallen san alleen maar het bruto inkomen dat U maandelijks ontvangt.

Naast het loon worden ook de volgende zaken als inkomen beschouwd:

*      Salaris

*      Subsidies

*      Commissies, prijzen


De artikelen zijn geschrijven door Robert M.L. Snapper een zelfstandig makelaar met als doelstelling de bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende zaken. 30 jaar ervaring in Portugal.


Login


Keyword Search

Copyright © 2017 Algarve Real Estate. All Rights Reserved.